Kadra
Dyrektor pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, instruktor zajęć gimnastyki korekcyjnej – mgr Anna Szydło
Nauczyciel, wychowawca, pedagog specjalny – mgr Sabina Janik
Nauczyciel, wychowawca, instruktor zajęć rytmiki –mgr Katarzyna Ziemiańska
Nauczyciel, wychowawca- mgr Karolina Wawrzycka
Nauczyciel, wychowawca- mgr Joanna Szydło
Nauczyciel, wychowawca- mgr Karolina Sobczyk
Nauczyciel, wychowawca- mgr Patrycja Janas
Pomoc nauczyciela- Katarzyna Muszyńska

Anglistka – Paulina Baraniecka

Logopeda- mgr Barbara Sługocka-Wilk
Psycholog- mgr Beata Urban
Intendentka – Małgorzata Czelny


                                                                                     

 

Kadrę naszego  przedszkola stanowią kreatywni, wykwalifikowani pedagodzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego. Stale doskonalimy swój warsztat pracy na kolejnych etapach studiów oraz na specjalistycznych kursach i szkoleniach.
 

W swoich działaniach pedagogicznych korzystamy z pomocy specjalistów z różnych dziedzin – m. in. psychologów, logopedów.

W działaniach artystycznych  współpracujemy z  profesjonalnymi artystami wprowadzającymi dzieci w świat sztuki, piękna i bogatych wrażeń estetycznych.

Oprócz wyższego wykształcenia pedagogicznego kadra posiada dodatkowe przygotowanie zawodowe w postaci następujących szkoleń:

1. Wady wymowy, samodzielne prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych;
2. Dysleksja-odkrycie, czy wymysł, kto zyskał, kto stracił, czyli nowa metoda nauki płynnego czytania.
3. Zabawy,tańce i piosenki na różne okazje, w pracy z dziećmi
4. Emisja głosu
5. Obserwacja pedagogiczna i diagnoza przedszkolna (zbieranie informacji o dziecku)
6. Jak rozpoznać dysfunkcje integracji sensorycznej (SI) generujące trudności rozwojowe dziecka, w tym trudności szkolne i zaburzenia zachowania.  Profilaktyka i terapia w ramach codziennych zajęć przedszkolnych.
7. Uczy się przez aktywne działanie-  edukacja Montessori
8. Artterapia (odczytywanie mandali- symbolika barw, kształtów, układów kompozycyjnych)
9. Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej (gry planszowe, myślące kapelusze, drzewko decyzyjne, rybi szkielet)
10. Magiczna moc bajko terapii. Bajki terapeutyczne- sposób na problemy wychowawcze i emocjonalne dzieci
11.Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli
Oraz:
1.  Kurs kwalifikacyjny z zarządzania placówką oświatową
2. Kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego
3. Kurs instruktora rytmiki
4. Warsztaty  metodyczne: Barwy uczuć- czyli jak rozmawiać
z dziećmi o trudnych emocjach
5. Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zorganizowanej przez WSiP: Indywidualne potrzeby dziecka, czyli  nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6. Warsztaty  metodyczne: Move & Mów zajęcia rytmiczno- ruchowe  wspomagające rozwój mowy
7. Warsztaty metodyczne: Popołudnie z Klanzą – proste tańce integracyjne, zabawy z chustą
8. Studium Edukacji Dorosłych; Kurs dla wychowawców placówek    wypoczynkowych
9. Studium Edukacji Dorosłych; Kurs dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych
 
Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus