Jak pracujemy
Podstawa programowa
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 
 
 
    OD ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH, INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ W KLASACH PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJE NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA.
   
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17/
 
 
        Załącznik nr 1
        PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
    Opis umiejętności i wiadomości………..
Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus