Aktualności
INFORMACJA

Drodzy Rodzice!

Jest nam miło poinformować, iż od 6 maja 2020 otwieramy nasze przedszkole.

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.                                                                                                                                     

Rodzicu:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
  przez obserwację dobrego przykładu.”

 

Ponadto:

W Niepublicznym Przedszkolu „Misiowo” obowiązywać będą szczególne środki bezpieczeństwa i ostrożności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Najpóźniej do 4 maja, należy poinformować telefonicznie o tym, czy zamierzają Państwo posłać dziecko do przedszkola od 6.05.2020 r. (Anna Szydło-tel.690 001 052, Katarzyna Ziemiańska- tel.793 578 421, Sabina Janik-tel.506 022 388)
 2. Odprowadzając dziecko do przedszkola, będzie obowiązywać ograniczona liczba rodziców i dzieci w szatni. (Troje rodziców ze swoimi dziećmi), pozostali będą musieli czekać w kolejce na wejście lub wyjście z/do budynku, z zachowaniem obowiązującego ogólnie odstępu.
 3. Przy wejściu do szatni należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, umieszczonym przy drzwiach.
 4. Dzieci z danej grupy, wchodzą bezpośrednio na swoją salę i tam przebywają cały dzień ze swoimi wychowawcami.
 5. Obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia do przedszkola przez dzieci swoich zabawek.
 6. Rodziców i dzieci od 4 roku życia obowiązuje noszenie maseczek w drodze do i z przedszkola.
 7. Dzieci będą mogły wychodzić na plac zabaw bez maseczek.
 8. Dzieci chore, przeziębione, z katarem, z podwyższoną temperaturą prosimy nie przyprowadzać do przedszkola, ponieważ jesteśmy zobligowane do poinformowania o takim fakcie odpowiednie służby.
 9. Jeżeli zamierzacie Państwo posłać dziecko do przedszkola od 06.05.2020 prosimy nie wpłacać opłaty stałej ponieważ naliczona zostanie nowa kwota (od całej kwoty miesięcznej odliczone będą dni nieobecności  z marca).
 10. W przypadku chęci zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  prosimy poinformować organ prowadzący telefonicznie, najpóźniej do 4.05.2020r.
 11. Płatności w miesiącu maju, będzie można dokonywać do 15 maja.

 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i ich przestrzeganie.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus